Kiedy potrzebujesz pomocy

Pamiętaj, nie jesteś sam!

W Polsce, podobnie, jak w innych krajach Unii Europejskiej jedynym numerem telefonu dla uzyskania natychmiastowej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia, życia czy majątku jest nr 112 lub 997.
Jeśli zagraża Ci niebezpieczeństwo, stałeś się ofiarą gwałtu, przemocy (w tym rodzinnej), kradzieży albo widzisz, że ktoś w Twoim otoczeniu potrzebuje pomocy – zadzwoń.
Z powyższym numerem połączysz się zarówno z telefonu stacjonarnego, jak i komórkowego. Po wykręceniu 112 połączysz się z Centrum Informacji Medycznej, operator którego przyjmie zgłoszenie i przekieruje do właściwych specjalistów: policji, straży pożarnej czy ratowników medycznych.

Biorąc pod uwagę dalsze częste ich wykorzystywanie nadal działają numery telefonów, łącząc się z którymi możesz uzyskać natychmiastową pomoc:

999 – Pogotowie ratunkowe
998 – Straż pożarna
997 – Policja
994 – Pogotowie wodno-kanalizacyjne
993 – Pogotowie ciepłownicze
992 – Pogotowie gazowe
991 – Pogotowie energetyczne
985 – Górskie i morskie ratownictwo medyczne
984 – Rzeczna sieć ratownictwa
987 – Centrum Zarządzania Kryzysowego

Pod numerem 118 913 dostępne jest Biuro Informacji Telefonicznej, w którym można uzyskać informacje niezależnie od miejsca pobytu w Polsce.

Kiedy pracujesz w Polsce

Pracuj tylko legalnie!

Możesz podjąć w Polsce legalne zatrudnienie jeśli spełniasz te warunki:

1. Posiadasz zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
2. Legalnie przebywasz na terytorium RP.
3. Podstawa Twego pobytu w Polsce daje możliwość wykonywania danego typu pracy tzn. nie może to być wiza turystyczna ani inny dokument, który wyklucza możliwości podjęcia zatrudnienia.

Zezwolenie na pracę lub oświadczenie Twój przyszły pracodawca uzyskuje w Urzędzie Wojewódzkim ponosząc za to opłatę. Po zakończeniu procedury pracodawca jest zobowiązany do udostępnienia Ci jednego egzemplarza dokumentu.
Więcej o legalnym zatrudnieniu w Polsce: Poradnik legalnego zatrudnienia

Rodzaje zatrudnienia w Polsce to: umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie i umowa o świadczenie usług, umowa o dzieło.
Więcej na ten temat: Rodzaje zatrudnienia

Jeśli

  • stałeś się ofiarą oszustwa pośredników pracy, którzy przyczynili się do Twojego przyjazdu do Polski lub masz jakieś wobec nich zobowiązania fianasowe, potrzebujesz odebrać paszport, skierowanie),
  • jesteś zmuszany do pracy w niegodnych warunkach, Twoje wynagrodzenie otrzymuje ktoś inny,
  • podczas wykonywanej przez Ciebie pracy jesteś cały czas pod nadzorem (np. ochrony posiadającą broń),
  • nie możesz swobodnie przemieszczać się poza godzinami pracy,
  • zabroniono Ci kontaktu z rodziną w kraju, z którego pochodzisz,
  • szantażują Cię lub stosują przemoc fizyczną,

istnieje wielce prawdopodobieństwo, że padłeś ofiarą przestępstwa handlu ludźmi.

W takiej sytaucji możesz skontaktować się z Międzynarodowym Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnym dla ofiar handlu ludźmi, którym kieruje Fundacja La Strada, tel. 22 628 01 20, telefon zaufania: 22 628 99 99
www.kcik.pl
www.strada.org.pl

Kiedy chorujesz

W sytuacji zagrożenia życia masz prawo do uzyskania pomocy.

Prawo do bezpłatnej opieki medycznej na terenie PR posiada tylko ściśle określona grupa cudzoziemców:
Prawo do bezpłatnej opieki medycznej

Udzielenie jakiejkolwiek pomocy medycznej w szpitalu w Polsce wiąże się tak naprawdę z poniesieniem opłaty przez pacjenta lub jego ubezpieczyciela.

Pomoc medyczna nie będąca „pierwszą pomocą” jest udzielana jedynie po okazaniu przez pacjenta możliwości uregulowania usług. Pierwsza pomoc jest udzielana bez względy na możliwość ustalenia czy pacjent posiada polisę ubezpieczeniową i czy jest w stanie za nadaną pomoc uiścić opłatę. Jednakże po uzyskaniu takiej pomocy pacjent jest zobowiązany do opłaty za świadczenie uzyskując fakturę.

W przypadku cudzoziemów, pochodzących z państw z którymi Polska posiada wjazd wizowy strona Polska wymaga przedłożenia polisy ubezpieczeniowej, podczas składania dokumentów o wizę. Termin obowiązywania takiej polisy nie może być krótszy od terminu ważności wizy. W przypadku braku polisy ubezpieczeniowej cudzoziemiec reguluje opłaty związane z uzyskaniem pomocy medycznej w własnym zakresie.

Kiedy chcesz wiedzieć więcej

Pomocne strony, jeśli chcesz wiedzieć więcej:

Linia informacyjna dla migrantów: +48 22 490 20 44 (pnd. – pt., w godz. 9-17)
Pod wskazanym nr tel. migranci mogą otrzymać informacje dot. dokumentów na pobyt i pracę w Polsce.
Strona internetowa: migrant.info.pl
Informacja jest udzielana w językach: angielski, arabski, francuzki, polski, rosyjski, ukraiński, wietnamski.

Stowarzyszenie interwencji prawnej
tel.: +48 22 629 56 91, +48 22 621 5165, interwencjaprawna.pl

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
tel.: +48 22 556 44 40, hfhr.pl, [email protected], [email protected]

Funadacja Ocalenie
tel.: +48 22 828 04 50, ocalenie.org.pl, [email protected]

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
tel.: +48 12 633 72 23, pomocprawna.org, [email protected]

Корисні посилання