Facebook Posts

UA\PL🇺🇦 Уявіть себе в захоплюючому пригодницькому поході, де кожен крок - це нове відкриття, а кожна зупинка - можливість зануритися в захоплюючий світ різних культур. Учні нашої Літньої академії вирушили в подорож, де чарівність і допитливість об'єднуються, де кожен етап пригоди дарує можливість зануритися в життя далеких країн - Села світу (Wioski Świata) Глобальний освітній парк – це перший інноваційний проект у Польщі, створений для комплексної міжкультурної освіти дітей та молоді.🗻 Арктична пригода переносить нас у віддалений світ Арктики, де стають доступними та непередбачуваними всі таємниці цього холодного краю. Діти увійшли до іглу, де познайомилися з історією та природою Арктики. Спілкуючись зі знавцями, можна дізнатися, як неймовірні історії життя її мешканців вплинули на їхні традиції та спосіб життя.🏕 У монгольській юрті діти побачили життя степової Монголії. Вони стали часткою цього великого і цікавого світу, де кожен рух, кожен взаємодіє з історією, традиціями та сучасністю цієї великої країни.🏔 Серед індіанців Північної Америки діти були оточені багатством історії та символів. Мали можливість вивчатися у них мистецтву, знайомитеся з їхніми обрядами та традиціями. Через змагання та спільні вправи діти освоювали не лише знання, а й цінні навички співпраці та взаємодії.🏜 Відправившись на один день у життя Африки, можна відчути пульсуюче серце цього континенту. Наші учні занурилися в щоденне життя, де ви дізнаєтеся про традиції, навчання та розваги дітей, що живуть в цьому дивовижному куточку світу. Діти мали можливість побачити багатство культури та відкрити для себе важливість збереження та розуміння інших культур.Кожен з інтерактивних екскурсій шістьма поселеннями з різних куточків світу - це можливість дітям відкрити дивовижний світ, вивчити різноманітність та багатство культур нашої планети, а також розвинути розуміння та повагу до того, що робить кожен наш світ таким унікальним.📍Адреса: Tyniecka 39, 30-323 Kraków🇵🇱 Wyobraź siebie w fascynującej podróży pełnej przygód, gdzie każdy krok jest nowym odkryciem, a każdy przystanek okazją do zanurzenia się w fascynującym świecie różnych kultur. Uczniowie naszej Letniej Akademii wyruszyli w podróż, gdzie magia łączy się z ciekawością, gdzie każdy etap przygody daje możliwość zanurzenia się w życiu odległych krajów - Park Edukacji Globalnej "Wioski Świata" to pierwszy w Polsce innowacyjny projekt stworzony z myślą o kompleksowej edukacji międzykulturowej dzieci i młodzieży.🗻 Arktyczna Przygoda przenosi nas w odległy świat Arktyki, gdzie wszystkie tajemnice tej mroźnej krainy stają się dostępne i nieprzewidywalne. Dzieci weszły do igloo, gdzie poznały historię i przyrodę Arktyki. Komunikując się z ekspertami, można dowiedzieć się, jak niesamowite historie życia jej mieszkańców wpłynęły na ich tradycje i styl życia.🏕 W mongolskiej jurcie dzieci zobaczyły życie stepowej Mongolii. Stały się częścią tego rozległego i interesującego świata, w którym każdy ruch, każda osoba wchodzi w interakcję z historią, tradycjami i nowoczesnością tego wspaniałego kraju.🏔 Wśród Indian Ameryki Północnej dzieci były otoczone bogactwem historii i symboli. Miały okazję uczyć się od nich sztuki, poznawać ich rytuały i tradycje. Poprzez konkursy i wspólne ćwiczenia dzieci zdobywały nie tylko wiedzę, ale także cenne umiejętności współpracy i współdziałania.🏜 Wejdź na jeden dzień w życie Afryki i poczuj pulsujące serce tego kontynentu. Nasi uczniowie zanurzyli się w codziennym życiu, gdzie poznali tradycje, naukę i rozrywkę dzieci mieszkających w tej niesamowitej części świata. Dzieci miały okazję zobaczyć bogactwo kultury i odkryć, jak ważne jest zachowanie i zrozumienie innych kultur.Każda z interaktywnych wycieczek po sześciu osadach z różnych części świata jest dla dzieci okazją do odkrywania niesamowitego świata, odkrywania różnorodności i bogactwa kultur naszej planety oraz rozwijania zrozumienia i szacunku dla tego, co czyni każdy z naszych światów tak wyjątkowym.📍Adres: Tyniecka 39, 30-323 Kraków ... See MoreSee Less
View on Facebook

WYDARZENIA

Kim jesteśmy

Nasza prehistoria

Fundacja ZUSTRICZ została zarejestrowana w marcu 2016 roku i powstała na bazie nieformalnej grupy Klub Ukraiński w Krakowie, kontynuując prowadzone końca 2013 roku działania Klubu. Początkowo działania te wynikały z potrzeby solidarności wobec tragicznych wydarzeń na Majdanie i koncentrowały się wokół organizacji akcji wsparcia dla ukraińskiego Majdanu oraz zbiórek pomocy humanitarnej dla Ukraińców, którzy ucierpieli w czasie tych wydarzeń oraz w czasie wojny na Wschodzie.

Klub Ukraiński w Krakowie przeprowadził i zorganizował kilka spotkań promujących kulturę ukraińską, był także współorganizatorem pobytów w Polsce grup dzieci z Ukrainy (z rodzin poszkodowanych). Brał również czynny udział w zrealizowanym przez stowarzyszenie Pokolenie projekcie „Album sprzed lat” w którym wzięło udział łącznie 100 dzieci z Ukrainy i Polski. W efekcie tych działań powstała wystawa prac fotograficznych oraz film „Dzieci Majdanu” zrealizowany w oparciu o rozmowy z uczestnikami projektu. Film można zobaczyć na stronie TVP Kraków w studio Kontrapunkt.

Nasza prehistoria

Fundacja ZUSTRICZ została zarejestrowana w marcu 2016 roku i powstała na bazie nieformalnej grupy Klub Ukraiński w Krakowie, kontynuując prowadzone końca 2013 roku działania Klubu. Początkowo działania te wynikały z potrzeby solidarności wobec tragicznych wydarzeń na Majdanie i koncentrowały się wokół organizacji akcji wsparcia dla ukraińskiego Majdanu oraz zbiórek pomocy humanitarnej dla Ukraińców, którzy ucierpieli w czasie tych wydarzeń oraz w czasie wojny na Wschodzie.

Klub Ukraiński w Krakowie przeprowadził i zorganizował kilka spotkań promujących kulturę ukraińską, był także współorganizatorem pobytów w Polsce grup dzieci z Ukrainy (z rodzin poszkodowanych). Brał również czynny udział w zrealizowanym przez stowarzyszenie Pokolenie projekcie „Album sprzed lat” w którym wzięło udział łącznie 100 dzieci z Ukrainy i Polski. W efekcie tych działań powstała wystawa prac fotograficznych oraz film „Dzieci Majdanu” zrealizowany w oparciu o rozmowy z uczestnikami projektu. Film można zobaczyć na stronie TVP Kraków w studio Kontrapunkt.

Nasza misja

Fundacja ZUSTRICZ działa przede wszystkim na rzecz zbliżenia i współpracy polsko-ukraińskiej, przełamywania barier i stereotypów, budowania nowoczesnych, wielokulturowych i demokratycznych wspólnot w oparciu o podstawowe wartości społeczne Fundacja wpiera integrację Ukraińców mieszkających w Polsce, pomaga im w adaptacji do nowego środowiska. Wyjątkowe znaczenie dla Fundacji ma promocja kultury i nauki, w tym organizacja wydarzeń kulturalnych i spotkań naukowych.

W swojej działalności chcielibyśmy również zwrócić na rolę sportu, aktywności fizycznych oraz zdrowego wypoczynku. Mamy bowiem świadomość, że wyłącznie poprzez wspieranie wieloaspektowego rozwoju jednostek możemy kształtować dojrzałe i silne społeczeństwa. Jak dotąd udało nam się przeprowadzić kilka projektów, w tym Poznajemy Kraków oraz Sąsiedzki Krąg, w których uczestniczyło łącznie około pięciuset osób różnych narodowości, języków i religii. Przed nami wiele wyzwań i planów (marzeń?), które, mamy nadzieję, uda nam się wspólnie zrealizować.

Nasza misja

Fundacja ZUSTRICZ działa przede wszystkim na rzecz zbliżenia i współpracy polsko-ukraińskiej, przełamywania barier i stereotypów, budowania nowoczesnych, wielokulturowych i demokratycznych wspólnot w oparciu o podstawowe wartości społeczne Fundacja wpiera integrację Ukraińców mieszkających w Polsce, pomaga im w adaptacji do nowego środowiska. Wyjątkowe znaczenie dla Fundacji ma promocja kultury i nauki, w tym organizacja wydarzeń kulturalnych i spotkań naukowych.

W swojej działalności chcielibyśmy również zwrócić na rolę sportu, aktywności fizycznych oraz zdrowego wypoczynku. Mamy bowiem świadomość, że wyłącznie poprzez wspieranie wieloaspektowego rozwoju jednostek możemy kształtować dojrzałe i silne społeczeństwa. Jak dotąd udało nam się przeprowadzić kilka projektów, w tym Poznajemy Kraków oraz Sąsiedzki Krąg, w których uczestniczyło łącznie około pięciuset osób różnych narodowości, języków i religii. Przed nami wiele wyzwań i planów (marzeń?), które, mamy nadzieję, uda nam się wspólnie zrealizować.

Zespół

Anna Petiurenko
Anna Petiurenko
grafik, prowadząca zajęć matematyki i robotyki. Z wykształcenia Anna jest wykładowcą informatyki, pracuje na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w Instytucie matematyki. Anna jest wyjątkowa, ponieważ jest w stanie połączyć podejście matematyczne z myśleniem humanistycznym. Na jej zajęciach nie ma „suchej” praktyki formuł i funkcji, ale istnieje interesujące i kreatywne poszukiwanie rozwiązań. Obecnie prezes zarządu Fundacji.
Aleksandra Zapolska
Aleksandra Zapolska
założycielka Fundacji ZUSTRICZ oraz członek zarządu Fundacji, główny koordynator projektów „Dzieci Majdanu” „Album sprzed lat”, „Księga dobrych Praktyk” Z wykształcenia matematyk, z zamiłowania fotografka oraz wielbicielka tango. Gdyby Fundację porównać można było do rozpędzającego się pojazdu, Aleksandra z pewnością byłaby naszym motorem!
Anna Baranivska
Anna Baranivska
absolwentka UJ, specjalistka ds. rachunkowości i zarządzania finansami, członek zarządu Fundacji. Mieszka w Krakowie od 2013 r. Wielbicielka sportu, adeptka tańca i choreografii. Koordynatorka i animatorka wydarzeń w Fundacji, osoba na jakiej zawsze można polegać. Nieustannie patrzy w przód, ciekawa tego co przyniesie jej życie. Nie przestaje jej dziwić piękno naszego świata – kiedyś zwiedzi cały!
Andrii Kudriashov
Andrii Kudriashov
założyciel Fundacji ZUSTRICZ, informatyk, robotyk, doktorant AGH, organizator akcji pomocowych dla Ukrainy oraz spotkań z ukraińskimi przedstawicielami nauki i kultury. Założyciel oraz administrator Klubu Ukraińskiego w Krakowie. Bywa widziany w górach, najczęściej w towarzystwie obiektywu i szpeju. Serce i prawa noga Fundacji.
Nadiia Shtohryn
Nadiia Shtohryn
studentka zarządzania zasobami ludzkimi UJ, członek KN „Strateg”, chóru cerkiewnego oraz wspólnoty młodych przy Ukraińskiej Greckokatolickiej Cerkwi w Krakowie. Jej zawdzięczamy sukcesy „Dnia Wyszywanki” i wielu innych imprez. Dla Fundacji najczęściej koordynatorka i animatorka wydarzeń, ale tak naprawę nie ma zadania lub roli, której nie mogłaby się podjąć. Krok za krokiem, odważnie i z uporem wciela idee w życie. Innych zaraża swoją energią, wiarą i pozytywnym nastawieniem.
Mariia Kalichak
Mariia Kalichak
absolwentka AGH oraz Politechniki Lwowskiej, specjalistka w zakresie księgowości i audytu oraz zarządzania finansami. Od 2013 r. zajmuje się księgowością zarówno w dużych spółkach, jak i mikro-przedsiębiorstwach, w Krakowie mieszka od 2014 roku. Dobry duch pracy zespołowej. Nigdy nie omija okazji do poznania nowych ludzi. Zawsze otwarta i chętna do pomocy. Aktywnie spędza wolny czas, podróżuje po świecie, a szczery uśmiech nigdy nie schodzi z jej twarzy, co więcej… jest zaraźliwy!
Lilia Andriejewa
Lilia Andriejewa
psycholog, psychoteapeutka, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Kobieta na wskroś niezwykła, matka, żona, córka i przyjaciółka. Od ponad 8 lat prowadzi psychoterapię indywidualną grupową oraz psychoterapię par, pracuje z osobami cierpiącymi z powodu depresji, lęku, zaburzenia psychosomatycznych, niskiego poczucia własnej wartości, samotności, utraty bliskiej osoby i wielu innych trudności. W Fundacji udziela porad i konsultacji rodzinom migrantów, prowadzi spotkania tematyczne i warsztaty.
Katarzyna Basza
Katarzyna Basza
osoba o niewyczerpywalnych zasobach energii i pokładach radości. Wymagająca, ale wyrozumiała (przynajmniej dla nas). Swój talent wokalny realizuje w chórze Gospel. Pracownik socjalny, który pragnie pomagać innym także po godzinach, logopeda umiejętnie wykorzystujący gry i zabawy językowe, nie tylko w swojej pracy. Uwielbia podróże, choćby te najmniejsze. W naszej Fundacji pisze, porządkuje (choćby nasze myśli), prowadzi zajęcia z najmłodszymi i … gra na bębenku.
Mykoła Mańko
Mykoła Mańko
teolog, pisarz, licencjowany przewodnik miejski. Gawędziarz, znający najbardziej skrywane sekrety królów i prezydentów. Nieposkromiony tropiciel ukraińskich śladów w Krakowie. Dzięki niemu nasze wycieczki po Krakowie były prawdziwymi przygodami!
Nataliia Shymborska
Nataliia Shymborska
nasza ostoja spokoju i równowagi. Z wykształcenia nauczyciel języka polskiego (jako obcego) oraz języka ukraińskiego, tłumacz. Były pracownik WPHI Ambasady RP w Kijowie, a obecnie współwłaściciel firmy doradczej, w której, korzystając również z własnego migranckiego doświadczenia, udziela różnorodnych konsultacji i pomocy migrantom z Ukrainy oraz rodzinom. Aktualnie również Asystent kulturowy. Bez opamiętania zakochana w Krakowie, wszystkie swoje obowiązki z powodzeniem łączy z rolą matki dwójki dorastających dzieci, za co powinna otrzymać przynajmniej jakiś medal.
Karol Werner
Karol Werner
w pracy utalentowany programista, skromny twórca naszej strony. W domu pasjonat muzyki rockowej i elektroniki – najwięcej radości dają mu samodzielnie skonstruowane mechanizmy. Po cichu marzy o odkrywaniu najdalszych zakamarków kosmosu. May the force be with him!
Olena Zapolska
Olena Zapolska
architekt krajobrazu, z powodzeniem i profesjonalnie prowadzi warsztaty dla dzieci, dorosłych i seniorów. Za artystycznym zajęciem zaprojektowała m.in. graficzną oprawę projektu „Dzieci Majdanu”. Prywatnie kochająca i troskliwa mama dwójki słodkich maluchów.

Kontakt

Polsko-ukraińska Fundacja Zustricz

ul. Karmelicka 34/100, 31-128 Kraków

[email protected]

Poniedziałek-piątek 10:00-19:00

722 297 726

Formularz kontaktowy

Wesprzyj nas

Konto:

Fundacja ZUSTRICZ BNP Paribas Bank Polska S. A. 44 1750 0012 0000 0000 3829 1904

Tytuł przelewu: na cele statutowe

Купуєте новий комп’ютер 🖥️ – а ми можемо працювати. Бронюєте поїздку, про яку ви мріяли під час локдауну🏖️ – і нам не доведеться гадати, чи буде наш бюджет жорсткішим цього місяця. Не хочеться готувати, і ви замовляєте смачну піцу – 🍕, а ми можемо придбати настільки необхідне нове обладнання або матеріали для безкоштовних занять.  Ви купуєте, бронюєте, замовляєте – ви не платите нічого більше, ніж зазвичай витрачаєте – і автоматично допомагаєте нам на 2,5% вартості ваших покупок, а ми можемо робити те, що робимо найкраще 🙌🏻:) Варто перейти за посиланням і лише встановити przypominajka 📌 Перевірте, це навіть краще, ніж ви думаєте 👉 https://fanimani.pl/zustricz/
Skip to content