Facebook Posts

📣 Запрошуємо усіх охочих на зустріч з польської мови та інтеграції 🇵🇱 у суботу 23.09.2023 з 12 до 15, за адресою ul. Karmelickiej 34/100. Програма зустрічі включає практичну лексику та абревіатури з ринку праці, підприємництва та бухгалтерії. Граматичні вправи будуть присвячені прикметникам, чоловічим та жіночим закінченням та складним реченням.В інтеграційній частині, разом з приготуванням налисників і частуванням, відбудеться спілкування польською з носієм мови та його двомовним асистентом.Участь безкоштовна, можна приносити начинку для налисників 😉☎️ Запис за телефоном 722 297 726 (Інфолінія Фундації Zustricz).📣 Zapraszamy wszystkich chętnych na język polski 🇵🇱 i spotkanie integracyjne w sobotę 23.09.2023 r. od 12 do 15, przy ul. Karmelickiej 34/100. W programie spotkania praktyczne słownictwo oraz skróty z obszaru rynku pracy, przedsiębiorczości i rachunkowości. W ramach ćwiczeń z gramatyki przyjrzymy się przymiotnikom, końcówkom męskim i żeńskim oraz zdaniom wielokrotnie złożonym.W części integracyjnej - rozmowy towarzyskie po polsku przy naleśnikach z udziałem native speakera oraz jego świetnie znającego język ukraiński asystenta.Udział bezpłatny, można przynieść nadzienie do naleśników.☎️ Zapisy: 722 297 726 (infolinia Fundacja Zustricz). ... See MoreSee Less
View on Facebook

ПОДІЇ

Хто ми?

Наша передісторія

Фундація ZUSTRICZ була зареєстрована в березні 2016 року і створена на базі неформальної групи Українського Клубу в Кракові, продовжуючи діяльність Клубу, яка здійснювалася наприкінці 2013 року. Спочатку ця діяльність була повʼязана з потребою солідарності з трагічними подіями на Майдані та була зосереджена на організації акцій підтримки українського Майдану та зборах гуманітарної допомоги українцям, які постраждали під час цих подій та під час війни на Сході.

Український клуб у Кракові провів і організував кілька зустрічей із популяризації української культури, а також був співорганізатором перебування в Польщі груп дітей з України (із сімей загиблих). Також брав активну участь у проєкті «Альбом літньої давнини», у якому загалом узяли участь 100 дітей з України та Польщі. За результатами цих заходів створено виставку фоторобіт та фільм «Діти Майдану» за матеріалами інтерв’ю учасників проєкту. Фільм можна переглянути на сайті TVP Kraków у студії Kontrapunkt.

Nasza prehistoria

Fundacja ZUSTRICZ została zarejestrowana w marcu 2016 roku i powstała na bazie nieformalnej grupy Klub Ukraiński w Krakowie, kontynuując prowadzone końca 2013 roku działania Klubu. Początkowo działania te wynikały z potrzeby solidarności wobec tragicznych wydarzeń na Majdanie i koncentrowały się wokół organizacji akcji wsparcia dla ukraińskiego Majdanu oraz zbiórek pomocy humanitarnej dla Ukraińców, którzy ucierpieli w czasie tych wydarzeń oraz w czasie wojny na Wschodzie.

Klub Ukraiński w Krakowie przeprowadził i zorganizował kilka spotkań promujących kulturę ukraińską, był także współorganizatorem pobytów w Polsce grup dzieci z Ukrainy (z rodzin poszkodowanych). Brał również czynny udział w zrealizowanym przez stowarzyszenie Pokolenie projekcie „Album sprzed lat” w którym wzięło udział łącznie 100 dzieci z Ukrainy i Polski. W efekcie tych działań powstała wystawa prac fotograficznych oraz film „Dzieci Majdanu” zrealizowany w oparciu o rozmowy z uczestnikami projektu. Film można zobaczyć na stronie TVP Kraków w studio Kontrapunkt.

Наше завдання

Фундація ZUSTRICZ працює насамперед для зближення та польсько-української співпраці, руйнування бар’єрів і стереотипів, побудови сучасних, мультикультурних і демократичних спільнот, що грунтуються на основних соціальних цінностях. Фундація підтримує інтеграцію українців, які проживають у Польщі, допомагає їм адаптуватися до нового середовища. Сприяння розвитку культури й науки, включаючи організацію культурних заходів і наукових зустрічей, має виняткове значення для Фундації.

У своїй діяльності ми також хочемо звернути увагу на роль спорту, фізичної активності та здорового відпочинку. Ми усвідомлюємо, що лише підтримуючи багатогранний розвиток індивідів, ми можемо сформувати зрілі та сильні суспільства. Наразі нам вдалося реалізувати кілька проєктів, зокрема «Poznajemy Kraków» та «Sąsiedzki Krąg», у яких загалом узяло участь близько п’ятисот людей різних національностей, мов та релігій. Попереду в нас багато викликів і планів, які, сподіваємося, ми зможемо реалізувати разом.

Nasza misja

Fundacja ZUSTRICZ działa przede wszystkim na rzecz zbliżenia i współpracy polsko-ukraińskiej, przełamywania barier i stereotypów, budowania nowoczesnych, wielokulturowych i demokratycznych wspólnot w oparciu o podstawowe wartości społeczne Fundacja wpiera integrację Ukraińców mieszkających w Polsce, pomaga im w adaptacji do nowego środowiska. Wyjątkowe znaczenie dla Fundacji ma promocja kultury i nauki, w tym organizacja wydarzeń kulturalnych i spotkań naukowych.

W swojej działalności chcielibyśmy również zwrócić na rolę sportu, aktywności fizycznych oraz zdrowego wypoczynku. Mamy bowiem świadomość, że wyłącznie poprzez wspieranie wieloaspektowego rozwoju jednostek możemy kształtować dojrzałe i silne społeczeństwa. Jak dotąd udało nam się przeprowadzić kilka projektów, w tym Poznajemy Kraków oraz Sąsiedzki Krąg, w których uczestniczyło łącznie około pięciuset osób różnych narodowości, języków i religii. Przed nami wiele wyzwań i planów (marzeń?), które, mamy nadzieję, uda nam się wspólnie zrealizować.

Команда

Karolina Pszczoła
Karolina Pszczoła
grafik, prowadząca zajęć matematyki i robotyki. Z wykształcenia Anna jest wykładowcą informatyki, pracuje na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w Instytucie matematyki. Anna jest wyjątkowa, ponieważ jest w stanie połączyć podejście matematyczne z myśleniem humanistycznym. Na jej zajęciach nie ma „suchej” praktyki formuł i funkcji, ale istnieje interesujące i kreatywne poszukiwanie rozwiązań. Obecnie prezes zarządu Fundacji.
Aleksandra Zapolska
Aleksandra Zapolska
założycielka Fundacji ZUSTRICZ oraz członek zarządu Fundacji, główny koordynator projektów „Dzieci Majdanu” „Album sprzed lat”, „Księga dobrych Praktyk” Z wykształcenia matematyk, z zamiłowania fotografka oraz wielbicielka tango. Gdyby Fundację porównać można było do rozpędzającego się pojazdu, Aleksandra z pewnością byłaby naszym motorem!
Anna Baranivska
Anna Baranivska
absolwentka UJ, specjalistka ds. rachunkowości i zarządzania finansami, członek zarządu Fundacji. Mieszka w Krakowie od 2013 r. Wielbicielka sportu, adeptka tańca i choreografii. Koordynatorka i animatorka wydarzeń w Fundacji, osoba na jakiej zawsze można polegać. Nieustannie patrzy w przód, ciekawa tego co przyniesie jej życie. Nie przestaje jej dziwić piękno naszego świata – kiedyś zwiedzi cały!
Andrii Kudriashov
Andrii Kudriashov
założyciel Fundacji ZUSTRICZ, informatyk, robotyk, doktorant AGH, organizator akcji pomocowych dla Ukrainy oraz spotkań z ukraińskimi przedstawicielami nauki i kultury. Założyciel oraz administrator Klubu Ukraińskiego w Krakowie. Bywa widziany w górach, najczęściej w towarzystwie obiektywu i szpeju. Serce i prawa noga Fundacji.
Nadiia Shtohryn
Nadiia Shtohryn
studentka zarządzania zasobami ludzkimi UJ, członek KN „Strateg”, chóru cerkiewnego oraz wspólnoty młodych przy Ukraińskiej Greckokatolickiej Cerkwi w Krakowie. Jej zawdzięczamy sukcesy „Dnia Wyszywanki” i wielu innych imprez. Dla Fundacji najczęściej koordynatorka i animatorka wydarzeń, ale tak naprawę nie ma zadania lub roli, której nie mogłaby się podjąć. Krok za krokiem, odważnie i z uporem wciela idee w życie. Innych zaraża swoją energią, wiarą i pozytywnym nastawieniem.
Mariia Kalichak
Mariia Kalichak
absolwentka AGH oraz Politechniki Lwowskiej, specjalistka w zakresie księgowości i audytu oraz zarządzania finansami. Od 2013 r. zajmuje się księgowością zarówno w dużych spółkach, jak i mikro-przedsiębiorstwach, w Krakowie mieszka od 2014 roku. Dobry duch pracy zespołowej. Nigdy nie omija okazji do poznania nowych ludzi. Zawsze otwarta i chętna do pomocy. Aktywnie spędza wolny czas, podróżuje po świecie, a szczery uśmiech nigdy nie schodzi z jej twarzy, co więcej… jest zaraźliwy!
Lilia Andriejewa
Lilia Andriejewa
psycholog, psychoteapeutka, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Kobieta na wskroś niezwykła, matka, żona, córka i przyjaciółka. Od ponad 8 lat prowadzi psychoterapię indywidualną grupową oraz psychoterapię par, pracuje z osobami cierpiącymi z powodu depresji, lęku, zaburzenia psychosomatycznych, niskiego poczucia własnej wartości, samotności, utraty bliskiej osoby i wielu innych trudności. W Fundacji udziela porad i konsultacji rodzinom migrantów, prowadzi spotkania tematyczne i warsztaty.
Katarzyna Basza
Katarzyna Basza
osoba o niewyczerpywalnych zasobach energii i pokładach radości. Wymagająca, ale wyrozumiała (przynajmniej dla nas). Swój talent wokalny realizuje w chórze Gospel. Pracownik socjalny, który pragnie pomagać innym także po godzinach, logopeda umiejętnie wykorzystujący gry i zabawy językowe, nie tylko w swojej pracy. Uwielbia podróże, choćby te najmniejsze. W naszej Fundacji pisze, porządkuje (choćby nasze myśli), prowadzi zajęcia z najmłodszymi i … gra na bębenku.
Mykoła Mańko
Mykoła Mańko
teolog, pisarz, licencjowany przewodnik miejski. Gawędziarz, znający najbardziej skrywane sekrety królów i prezydentów. Nieposkromiony tropiciel ukraińskich śladów w Krakowie. Dzięki niemu nasze wycieczki po Krakowie były prawdziwymi przygodami!
Nataliia Shymborska
Nataliia Shymborska
nasza ostoja spokoju i równowagi. Z wykształcenia nauczyciel języka polskiego (jako obcego) oraz języka ukraińskiego, tłumacz. Były pracownik WPHI Ambasady RP w Kijowie, a obecnie współwłaściciel firmy doradczej, w której, korzystając również z własnego migranckiego doświadczenia, udziela różnorodnych konsultacji i pomocy migrantom z Ukrainy oraz rodzinom. Aktualnie również Asystent kulturowy. Bez opamiętania zakochana w Krakowie, wszystkie swoje obowiązki z powodzeniem łączy z rolą matki dwójki dorastających dzieci, za co powinna otrzymać przynajmniej jakiś medal.
Karol Werner
Karol Werner
w pracy utalentowany programista, skromny twórca naszej strony. W domu pasjonat muzyki rockowej i elektroniki – najwięcej radości dają mu samodzielnie skonstruowane mechanizmy. Po cichu marzy o odkrywaniu najdalszych zakamarków kosmosu. May the force be with him!
Olena Zapolska
Olena Zapolska
architekt krajobrazu, z powodzeniem i profesjonalnie prowadzi warsztaty dla dzieci, dorosłych i seniorów. Za artystycznym zajęciem zaprojektowała m.in. graficzną oprawę projektu „Dzieci Majdanu”. Prywatnie kochająca i troskliwa mama dwójki słodkich maluchów.

Контакт

Польсько-українська Фундація “Зустріч”

ul. Karmelicka 34/100, 31-128 Kraków

[email protected]

Понеділок-пʼятниця 10:00-19:00

 722 297 726

Контактна форма

Підтримай нас

Konto:

Fundacja ZUSTRICZ BNP Paribas Bank Polska S. A. 44 1750 0012 0000 0000 3829 1904

Tytuł przelewu: na cele statutowe

Купуєте новий комп’ютер 🖥️ – а ми можемо працювати. Бронюєте поїздку, про яку ви мріяли під час локдауну🏖️ – і нам не доведеться гадати, чи буде наш бюджет жорсткішим цього місяця. Не хочеться готувати, і ви замовляєте смачну піцу – 🍕, а ми можемо придбати настільки необхідне нове обладнання або матеріали для безкоштовних занять.  Ви купуєте, бронюєте, замовляєте – ви не платите нічого більше, ніж зазвичай витрачаєте – і автоматично допомагаєте нам на 2,5% вартості ваших покупок, а ми можемо робити те, що робимо найкраще 🙌🏻:) Варто перейти за посиланням і лише встановити przypominajka 📌 Перевірте, це навіть краще, ніж ви думаєте 👉 https://fanimani.pl/zustricz/