„(IDZ) Informuj, Działaj Zrozum. Własnym Głosem” – tak nazwaliśmy projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021

Naszym celem w projekcie jest wzmocnienie równego traktowania głównie mniejszości ukraińskiej w Krakowie i w Małopolsce oraz przestrzegania praw człowieka.

Aby ten cel osiągnąć realizujemy uzupełniające się działania skierowane do osób potrzebujących informacji i wsparcia:

 – udzielamy informacji,

– prowadzimy konsultacje psychologiczne, prawne, Klub Kobiet

– rozpoczęliśmy videoblog informacyjny dotyczący ważnych spraw życiowych,

– ułatwiamy proces adaptacji: wspieramy, oferujemy zajęcia kształcące mówienie w języku polskim

Działamy również na rzecz społeczności mniejszościowych, szczególnie społeczności ukraińskiej:

– podejmujemy interwencje w sprawach naruszenia praw człowieka zgłaszane na adres [email protected]

– reprezentujemy interesy mniejszości na spotkaniach z instytucjami, administracją, pracodawcami,

– inicjujemy współpracę różnych grup zawodowych nad sprawami ważnymi dla mniejszości,

– wzmacniamy inicjatywy grup społecznych i organizacji mniejszościowych.

Projekt realizowany przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego  zakończy się w 2023 roku. Informacje o bieżących działaniach i wydarzeniach zamieszczamy na stronie www.zustricz.pl – zakładka https://zustricz.pl/aktywni_obywatele, na portalu Facebook, Instagramie, kanale Youtube.

Zapraszamy wszystkich, którzy doświadczają nierównego traktowania, naruszania praw człowieka, albo stykają się z takimi sprawami o kontakt z Fundacją Zustricz. Udzielimy wsparcia, będziemy współpracować z organizacjami i instytucjami nad przestrzeganiem tych samych zasad niezależnie od kraju pochodzenia.