Poznajemy Kraków

Projekt POZNAJEMY KRAKÓW był pierwszym projektem zrealizowanym przez Fundację Zustricz przy wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, mającym na celu przede wszystkim adaptację i integrację społeczności ukraińskiej (mniejszość ukraińska, ludzi o takim pochodzeniu, migrantów zarobkowych i innych) z ludnością miejscową. Istotą organizowanych w ramach projektu wydarzeń była próba przełamania barier i stereotypów wewnętrznych i międzykulturowych, wsparcie procesu przystosowania się Ukraińców do nowego środowiska, a także próba otwarcia społeczności lokalnej na nowych mieszkańców i ich kulturę.

W ramach projektu POZNAJEMY KRAKÓW odbyły się 4 spotkania.

poznajemy_krakow

Kraków ukraiński
W pierwszej części projektu uczestnicy poznawali miejsca związane z kulturą ukraińską oraz często niezwykłe historie wybitnych Ukraińców lub osób ukraińskiego pochodzenia związanych z Krakowem, między innymi: Mikołaj Zyblikiewicza, Bohdana Lepkiego, Jana Matejki, Iwana Trusza, Jurija Drohobycza, Wasyla Stefanyka i inne znaczące postaci kultury i nauki. W czasie wycieczki odwiedziliśmy między innymi oraz te zupełnie świeckie: Collegium Novum, Collegium Maius, ulice Kanoniczą, Grodzką i Rynek Główny oraz miejsca . kultu religijnego takie jak: kaplica św. Doroty, kościół św. Andrzeja, kościół św. Mikołaja, cerkiew Podwyższenia Św. Krzyża.

Królewskie Stołeczne miasto Kraków
Zwiedzanie najważniejszych zabytków Krakowa połączyliśmy z elementami gry miejskiej. Najpierw uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi informacjami i ciekawostkami na temat miejsc oraz postaci historycznych, by potem, wędrując traktem królewskim – od Wawelu aż po Barbakan – rozwiązywać zadania dotyczące poszczególnych obiektów, zaznaczonych na mapkach. Podczas tej podróży poznaliśmy zagadki i tajemnice miasta królów. Najwytrwalsi poszukiwacze zostali nagrodzeni!

Podgórze i Kazimierz
Naszą przygodę z urokliwymi zakątkami Podgórza i żydowskiej części miasta rozpoczęliśmy na Kopcu Kraka, zakończyliśmy zaś na ulicy Szerokiej w samym sercu dawnego Oppidium Judaeorum. W tej wyciecze naszym przewodnikiem został obiektyw aparatu fotograficznego, dzięki któremu mieliśmy okazję stworzyć naszą własną, niepowtarzalną fotoopowieść z wędrówki.

Rowerem wałami wiślanymi do POZIOMKOWEJ POLANY
W ostatniej części projektu położyliśmy nacisk na rekreację i integrację. Uczestnicy rowerami przemierzyli przyrodniczy szlak Krakowa, a na mecie czekał na nich zasłużony odpoczynek – piknik na Poziomkowej Polanie. Podczas pikniku z materiałów recyklingowych wspólnie „zbudowaliśmy” instrumenty muzyczne, wspólnie zaśpiewaliśmy (i zatańczyliśmy!) przygotowane wcześniej piosenki. Sprawdziliśmy również czego każdy z uczestników dowiedział się o kulturze Ukrainy i Krakowa.