Razem z Ukrainą – Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze dla Ukrainy.
Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST – integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie.

To projekt mający na celu pomoc ukraińskim uchodźcom, którzy przybyli do Polski po rozpoczęciu wojny na pełną skalę.

Czas realizacji – 15.01.2023-30.06.2023
Koszt – 236 470, 00 zł

Produkty: 230 zajęć godzin j. polskiego (w związku z dużym zainteresowaniem nauką języka polskiego wynajęliśmy dodatkowe pomieszczenie aby mieć możliwośc prowadzenia takich kursów ponieważ w siedzibie fundacji w związku z licznymi działaniami nie było możliwości prowadzenia kursów w sposób zapewniający komfort nauki), 50 godzin wsparcia psychologicznego, 6 filmów informacyjnych, 6 webinariów, 6 warsztatów szkoleniowo-informacyjnych, 4 występy teatralne grupy dzieci, 2 wyjazdy integracyjne (poznawanie Małopolski) dla 60 os., realizacja 200 godz. zajęć dla dzieci, działań świetlicowych na czas wsparcia opiekunów, 200 godz. zajęć adaptacyjno integracyjnych dla dzieci w czasie wolnym od szkoły.

Działania będą skutkować wzrostem samodzielności uchodźców, poprawą ich funkcjonowania społecznego, wzrostem adaptacji do życia w miejscu przebywania. Fundacja wykorzysta osiągnięte rezultaty w swojej dalszej działalności. Ponadto z doświadzenia pracy w społeczności ukraińskiej wynika, że część osób, które otrzymuje pomoc stara się ja „oddać” zostajac wolontariuszami w Fundacji.

Dla zwiekszenia efektywności działań komunikacje oraz udzielanie informacji i konsultacji uchodźcom w sprawach życiowych (bytowych, administracyjnych, mieszkaniowych, edukacyjnych, zdrowotnych itp.) będą udzielane też za pomocą mediów społecznościowych i strony internetowej gdzie będą umieszczane zarówno informację dotyczące waznych aspektów życia jak będzie też odbywać się bezpośrednia komunikacja z uchodźcami. Jak pokazują nasze doświadczenia prowadzenie komunikacji z wykorzystaniem narzędzi mediów społecznościowych znacznie zwiększa dostępność do informacji i efektywność wsparcia, ten kanał komunikacji z uchodćami jest bardzo efektywny.

Również jedną z efektywnych form wsparcia są filmy informacyjne, w których przygotowywaniu mamy doświadczenie. Filmy wskazują dokąd się udać, aby załatwić daną sprawę, omawiają różne sytuacje pokazując ścieżkę ich rozwiązania. Większość uchodźców na bieżąco korzysta z form wsparcia w sieci. Dla części z nich filmy stanowią wystarczającą pomoc, aby załatwić swoją sprawę, innym pomagają przygotować się do rozmowy z konsultantem, urzędnikiem, pracodawcą itp.

Webinaria i filmy informacyjne

W ramach projektu prowadzimy webinaria informacyjne i dodatkowo publikujemy nagrania tych webinarów jako filmiki na YouTube. Także przygotowujemy inne filmy informacyjne co pomaga uchodźcom lepiej zrozumieć życie w Polsce i załatwić różne sprawy.

Kursy języka polskiego

Znajomość języka polskiego to ważna część dla życia w Polsce i my zapewniamy kursy dla uchodźców żeby pomóc adaptować się w nowym kraju.

Zajęcia dla dzieci i dorosłych

Aby pomóc ukraińskim uchodźców przeżyć trudne emocji, znaleźć przyjaciół i po prostu dobrze spędzić czas w przytulnym miejscu, prowadzimy zajęcia rozwojowe, kreatywne, sportowe, muzyczne i literackie dla dzieci i dorosłych.