Spektakle teatralne teatru dziecięcego

Amatorski teatrzyk dziecięcy zaprezentował dwa spektakle „Mały Książę” i „Vii” i rozbawił publiczność grą aktorską, tańcem i śpiewem.

________________________________________
Projekt „Razem z Ukrainą” jest finansowany w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST
– integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie” Województwa Małopolskiego – Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego