Odbyło się spotkanie informacyjne „Przedłużenie legalnego pobytu w Polsce: najnowsze zmiany specustawy”.

Rozmawiali o zmianach w ustawodawstwie, specyfice pobytu dzieci i młodzieży w Polsce, edukacji.

———————–
Projekt jest finansowany w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST – integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie” Województwa Małopolskiego – Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.