W niedzielę odbyło się spotkanie z psychologiem Oksaną Labuńską na temat „Stres, dystres, niepokój. Jak poprawić swój stan psychoemocjonalny przy pomocy ciała?”.

Podczas spotkania uczestnicy omówili problematykę stresu, a także poznali skuteczne narzędzie pomagające radzić sobie w trudnych warunkach poprzez pracę z ciałem, opartą na zasadach autonomicznego układu nerwowego.
__________________________________________
Finansowano przez projekt “Razem możemy więcej”.