Fundacja Zustricz zaprasza do udziału w konwersacjach polsko-ukraińskich!

Uczestnicy będą mieli okazję ćwiczyć język polski i poszerzać swoje słownictwo biorąc udział w dyskusjach na zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem zagadnienia.

Kiedy: w każdy piątek o 15:00 – dla 18+

w każdy czwartek o 11:00 – dla 55+

Gdzie: ul. Rajska 12 (wejście od Szujskiego)