Jesienią Fundacja Zustricz uruchomiła nowy projekt „Razem Mómóny Więcej” dofinansowany z budżetu państwa, którego celem jest pomoc w integracji cudzoziemców, w tym Ukraińców, którzy przyjechali do Polski. Dzięki temu projektowi realizowane są konsultacje prawne i psychologiczne, pomoc w tłumaczeniach, a także wsparcie dzieci i młodzieży przy pomocy różnych warsztatów.
Zapraszamy na gry integracyjne! Szczegóły 722 297 726 lub ul. Karmelicka 34|100