Лекція про літературу

Провели тематичну лекцію про українську літературу, де поговорили про період “Розстріляного відродження” та яскравих представників.

________________________________________
Projekt “Razem z Ukrainą” jest finansowany w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST
– integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie” Województwa Małopolskiego – Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego