Zgoda na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Zustricz, adres: ul. Norymberska 10A/26, 30-376 Kraków, KRS: 000611051, NIP: 676250541 REGON: 364184096 w celu uczestnictwa w projektach prowadzonych przez Fundacja Zustricz jako pracownik, wolontariusz lub beneficjent Fundacji.

Zostałem/am poinformowany/a, że:

1) Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Zustricz, adres: ul. Norymberska 10A/26, 30-376 Kraków, KRS: 000611051, NIP: 676250541 REGON: 364184096.

2) Dane osobowe są przetwarzane przez Fundacja Zustricz w celach:

a) wykonania nieodpłatnych usług świadczonych przez Fundację Zustricz;

b) realizacji celów statutowych Fundacji Zustricz;

c) realizacji programów, szkoleń, spotkań wynikających z realizacji celów statutowych Fundacji przygotowywanych dla beneficjentów Fundacji;

d) informacyjno-sprawozdawczych z projektów prowadzonych w ramach realizacji celów statutowych Fundacji;

e) informacyjno-marketingowych w formie zaproszenia do udziału w planowanych projektach.

3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) zgoda wyrażona przeze mnie w imieniu swoim;

b) niezbędność przetwarzania danych do realizacji celów statutowych, w tym wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.

4) Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Fundacją w ramach określonych umowami projektowymi.

5) Dane osobowe mogą być przechowywane bezterminowo lub do momentu wycofania zgody.

6) Mam prawo do żądania od Fundacja Zustricz jako administratora: dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych.

7) Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych.

8) Mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

9) Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

10) Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w projektach realizowanych przez Fundację, w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwym będzie zostanie pracownikiem, wolontariuszem lub beneficjentem Fundacji.

Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania danych i ich bezpieczeństwa znajdziesz w Polityka Prywatności Fundacji Zustricz.