Spotkanie z przedstawicielem Fundacji Batorego

19 czerwca 2018 r., o godz. 17.00 w budnyku przy ulicy Batorego 2 odbyło się spotkanie zarządu, pracowników i wolontariuszy Fundacji Zustricz z przedstawicielem Fundacji Batorego Panią Ingą Janikowską-Lipszyc w związku z otrzymaną dotacją. Spotkanie miało na celu nie tylko krótką sprawozdawczość z prowadzonych działań, lecz również był to czas na przybliżenie działalności Fundacji Zustricz.

Pomysłodawczyni projektu Aleksandra Zapolska, koordynator Natalia Szymborska i psycholog Lila Andriejewa opowiedziały o znaczeniu roli asystenta kulturowego w szkołach i uczelniach wyższych, o przeprowadzonych spotkaniach z dyrektorami szkół, o dystrybucji ankiet z pytaniami skierowanymi do nauczycieli i rodziców dzieci z Ukrainy uczęszczających do krakowskich szkół. Opowiedzieliśmy również o modyfikacji zaplanowanych kroków, planach i napotykanych trudnościach, w tym odkryciu nowego środowiska, gdzie wsparcie asystenta kulturowego było by przydatne. Są to internaty, w których mieszka zazwyczaj niepełnoletnia młodzież z Ukrainy. Pozostawieni sami sobie, bez opieki często nie znając języka polskiego, nie znając realiów w Polsce, nie mając zorganizowanego czasu wolnego mają trudności w adaptacji w nowym miejscu i utrzymaniem nauki.

Dodatkowo zebrane podczas spotkania osoby krótko przybliżyły Pani Janikowskiej-Lipszyc zrealizowane do tej pory projekty. Poruszyliśmy także kwestie rozwoju naszej Fundacji, nasze postępy, zdobyte doświadczenia i partnerów. Największym zaś naszym atutem są ludzie tj. członkowie i sympatycy Fundacji, którzy dobrze czują się ze sobą, rozumieją się, wspierają i wspólnie działają na rzecz poprawy sytuacji migrantów z Ukrainy w Polsce, ich rozwoju intelektualnego, społecznego, duchowego, psycholgicznego, a także przybliżaniu Polakom kultury ukraińskiej.