Spotkanie z dyrektorami szkół

W dniu 14 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich świętych odbędzie się organizowana przez UMK konferencja z dyrektorami Szkół krakowskich, której Fundacja „Zustricz” jest współorganizatorem.

W czasie spotkania jedna z założycielek Fundacji oraz koordynator projektu w ramach grantu z Fundacji Batorego – Aleksandra Zapolska zaprezentuje wyniki przeprowadzonych badań, dotyczących problemów, z którymi spotykają się dzieci pochodzenia ukraińskiego i ich rodziny. Przedstawione zostaną także możliwe sposoby rozwiązania zaistniałych problemów m.in. stworzenie międzyszkolnej grupy asystentów kulturowych, prowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli w zakresie edukacji wielokulturowej i przeciwdziałania dyskryminacji, a także zapewnienie wsparcia psychologicznego dla rodziców i dzieci, organizowanie na terenie Fundacji dodatkowych spotkań tematycznych i integracyjnych.