Konsultacje z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy

Informujemy o niepowtarzalnej możliwości skorzystania z nieodpłatnych konsultacji prawnych prowadzonych przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy Panią Renatę Ślęzak, fachowcę z zakresu prawa pracy i bhp.

Spotkania są wynikiem nawiązanej współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy, który w ramach programu „Otwarty Kraków” rozpoczął kampanię informacyjno-edukacyjnej „Pracuję Legalnie” i włączył się w działania statutowe Fundacji. Więcej na ten temat: http://www.prawawpracy.pl/index.html

Najważniejsze informacje:

Odbiorca: Kampania skierowana jest do migrantów podejmujących zatrudnienie w RP, jak również do pracodawców i osób prowadzących działalność gospodarczą
Start: Cykl konsultacji rozpoczął się 06.07.2018 r.
Język: Konsultacje prowadzone są w języku polskim. Uwaga! Osobom mającym problemy z posługiwaniem się językiem polskim zapewniamy tłumacza z języka rosyjskiego, ukraińskiego czy białoruskiego.
Zakres problematyki: zasady zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy
Terminy kolejnych konsultacji: 19.07.2018 r., 02.08.2018 r., 23.08.2018 r.
Czas: w godz. 14:00 – 17:00.
Miejsce: ul. Baterego 2/28, Kraków

Zapraszamy!