Konsultacje psychologiczne

W ramach Punktu Informacyjnego dla cudzoziemców przy ul. Batorego 2/28, Kraków rozpoczęto cykl konsultacji psychologicznych. Najbliższe odbędą się w terminach 14.08.2018 r., 21.08.2018 r. (w godz. 17:00-19:00) oraz 29.08.2018 r. (w godz. 09:00-11:00). Poprowadzą je psycholog Lilia Andriejewa i Julia Nehrebecka. Osoby zainteresowane mogą liczyć na:
– wspólne omówienie migracyjnych trudności w kwestiach związanych z pracą, szkołą, przedszkolem oraz pomoc w pokonaniu bariery językowej
– wsparcie psychologiczne i pomoc w procesie adaptacji osób dorosłych i dzieci
– przyglądniecie się problemom wynikających z brakiem akceptacji czy wręcz dyskryminacji ze strony środowiska
Konsultacje psychologiczne są całkowicie nieodpłatne, obowiązuje jednak wcześniejsze zgłoszenie się w celu uzgodnienia terminu spotkania. Rozmowy mogą odbywać się, zgodnie z potrzebami zainteresowanych, w języku ukraińskim, rosyjskim lub polskim. Zapraszamy do kontaktu. Rezerwacji czasu z psychologiem można dokonać poprzez Facebook.