Konferencja „Otwarty Kraków 3: Dialog i współpraca międzykulturowa”

Mamy przyjemość poinformować, że dnia 14 maja 2018 roku w sali obrad Rady Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się trzecia już  konferencja  w ramach programu Miasta Krakowa zatytułowanego „Otwarty Kraków”, w realizacji którego uczestniczy także Fundacja Zustricz. Hasłem przewodnim majowego wydarzenia jest „Dialog i współpraca międzykulturowa”.

Swoją formułą konferencja nawiązuje do dwóch poprzednich eventów, zorganizowanych w ramach tego programu. Pierwszy z nich, odbył się w dniach 23-25 lutego 2017, drugi zaś 18 i 19 września  2017 roku pod hasłem: „Edukacja wobec Migracji. Język – Kultura – Tożsamość”. Celem cyklu konferencji jest popularyzacja działań na rzecz różnorodności kulturowej i społecznej, integracja cudzoziemców, dialog i współpraca międzykulturowa.

Konferencja, a zarazem sam program, ma przede wszystkim pokazać potencjał, jaki wiąże się z obecnością cudzoziemców w Krakowie.  Kraków to miasto o ponad  tysiącletniej historii i bogatej tradycji wielokulturowej,  miasto gościnne i otwarte na Inność. Konferencja daje możliwość zaprezentowania się przedstawicielom mniejszości w szerszym gronie, przedyskytowania ich najważniejszych potrzeb i działań, tym samym realizując nie tylko symboliczny, ale i praktyczny wymiar programu Otwarty Kraków.

Komitet Organizacyjny aktualnie organizowanej konferencji tworzą: Małgorzata Jantos, Radna Miasta Krakowa, Danuta Glondys, Pełnomocnik Zarządu ds. międzynarodowych Stowarzyszenia Willa Decjusza oraz Urszula Majcher-Legawiec, prezes Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja, doradca metodyczny ds. wielokulturowości w Krakowie.

Współorganizują konferencję następujące instytucje i organizacje: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK, Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów Uniwersytetu Pedagogicznego, Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja, Fundacja Polsko-Ukraińskiej Współpracy U-WORK, Fundacja ZUSTRICZ, Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi, Stowarzyszenie CZULENT, Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL, Stowarzyszenie Rodzin Wielokulturowych i Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków. Są to organizacje i instytucje, które w ramach działań podejmowanych w systemie edukacji lub poza nim, zajmują się problematyką wielokulturowości, migracji i integracji.