Kiedy pracujesz w Polsce…

Pracuj tylko legalnie!

Możesz podjąć w Polsce legalne zatrudnienie jeśli spełniasz te warunki:

  1. Posiadasz zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
  2. Legalnie przebywasz na terytorium RP.
  3. Podstawa Twego pobytu w Polsce daje możliwość wykonywania danego typu pracy tzn. nie może to być wiza turystyczna ani inny dokument, który wyklucza możliwości podjęcia zatrudnienia.

Zezwolenie na pracę lub oświadczenie Twój przyszły pracodawca uzyskuje w Urzędzie Wojewódzkim ponosząc za to opłatę. Po zakończeniu procedury pracodawca jest zobowiązany do udostępnienia Ci jednego egzemplarza dokumentu.
Więcej o legalnym zatrudnieniu w Polsce: Poradnik legalnego zatrudnienia

Rodzaje zatrudnienia w Polsce to:  umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie i umowa o świadczenie usług, umowa o dzieło. Więcej na ten temat: Rodzaje zatrudnienia

Jeśli

  • stałeś się ofiarą oszustwa pośredników pracy, którzy przyczynili się do Twojego przyjazdu do Polski lub masz jakieś wobec nich zobowiązania fianasowe, potrzebujesz odebrać paszport, skierowanie),
  • jesteś zmuszany do pracy w niegodnych warunkach, Twoje wynagrodzenie otrzymuje ktoś inny,
  • podczas wykonywanej przez Ciebie pracy jesteś cały czas pod nadzorem (np. ochrony posiadającą broń),
  • nie możesz swobodnie przemieszczać się poza godzinami pracy,
  • zabroniono Ci kontaktu z rodziną w kraju, z którego pochodzisz,
  • szantażują Cię lub stosują przemoc fizyczną,

istnieje wielce prawdopodobieństwo, że padłeś ofiarą przestępstwa handlu ludźmi.

W takiej sytaucji możesz skontaktować się z Międzynarodowym Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnym dla ofiar handlu ludźmi, którym kieruje Fundacja La Strada, tel. 22 628 01 20, telefon  zaufania: 22 628 99 99, www.kcik.pl, www.strada.org.pl