Kiedy potrzebujesz pomocy…

Pamiętaj, nie jesteś sam!

W Polsce, podobnie, jak w innych krajach Unii Europejskiej jedynym numerem telefonu dla uzyskania natychmiastowej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia, życia czy majątku jest nr 112 lub 997.
Jeśli zagraża Ci niebezpieczeństwo, stałeś się ofiarą gwałtu, przemocy (w tym rodzinnej), kradzieży albo widzisz, że ktoś w Twoim otoczeniu potrzebuje pomocy – zadzwoń.
Z powyższym numerem połączysz się zarówno z telefonu stacjonarnego, jak i komórkowego. Po wykręceniu 112 połączysz się z Centrum Informacji Medycznej, operator którego przyjmie zgłoszenie i przekieruje do właściwych specjalistów: policji, straży pożarnej czy ratowników medycznych.

Biorąc pod uwagę dalsze częste ich wykorzystywanie nadal działają numery telefonów, łącząc się z którymi możesz uzyskać natychmiastową pomoc:
999 – Pogotowie ratunkowe
998 – Straż pożarna 999
997 – Policja
994 – Pogotowie wodno-kanalizacyjne
993 – Pogotowie ciepłownicze
992 – Pogotowie gazowe
991 – Pogotowie energetyczne
985 – Górskie i morskie ratownictwo medyczne
984 – Rzeczna sieć ratownictwa
987 – Centrum Zarządzania Kryzysowego

Pod numerem 118 913 dostępne jest Biuro Informacji Telefonicznej, w którym można uzyskać informacje niezależnie od miejsca pobytu w Polsce.