Kiedy chorujesz…

W sytuacji zagrożenia życia masz prawo do uzyskania pomocy.

Prawo do bezpłatnej opieki medycznej na terenie PR posiada tylko ściśle określona grupa cudzoziemców:
Prawo do bezpłatnej opieku medycznej

Udzielenie jakiejkolwiek pomocy medycznej w szpitalu w Polsce wiąże się tak naprawdę z poniesieniem opłaty przez pacjenta lub jego ubezpieczyciela.

Pomoc medyczna nie będąca „pierwszą pomocą” jest udzielana jedynie po okazaniu przez pacjenta możliwości uregulowania usług. Pierwsza pomoc jest udzielana bez względy na możliwość ustalenia czy pacjent posiada polisę ubezpieczeniową i czy jest w stanie za nadaną pomoc uiścić opłatę. Jednakże po uzyskaniu takiej pomocy pacjent jest zobowiązany do opłaty za świadczenie uzyskując fakturę.

W przypadku cudzoziemów, pochodzących z państw z którymi Polska posiada wjazd wizowy strona Polska wymaga przedłożenia polisy ubezpieczeniowej,podczas składania dokumentów o wizę. Termin obowiązywania takiej polisy nie może być krótszy od terminu ważności wizy. W przypadku braku polisy ubezpieczeniowej cudzoziemiec reguluje opłaty związane z uzyskaniem pomocy medycznej w własnym zakresie.