Darowizna

Jak każda organizacja non-profit ZUSTRICZ potrzebuje wsparcia finansowego.

Udzielając darowizny pomagasz w:

  • przeciwdziałaniu dyskryminacji;
  • prowadzeniu zajęć, szkoleń, spotkań informacyjnych dla cudzoziemców;
  • udzielaniu wsparcia w adpatacji migrantów do nowego środowiska;
  • promowaniu kultury miejszości narodowych oraz nauczaniu języka ukraińskiego;
  • promowaniu i poznawaniu kultury RP;
  • wzajemnej intergracji, pozawananiu się i zrozumieniu;
  • szerzeniu wartości demokratycznych i obywatelskich.

Pomóż nam wprowadzać idee w życie i rozwijać nasze projekty!

Tradycyjny przelew bankowy:

Fundacja ZUSTRICZ
Norymberska 10A/26
30-376 Kraków
Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie
09 1750 0012 0000 0000 3331 6046

Potrzebujesz pisemnego potwierdzenia darowizny? Prosimy o kontakt z Fundacją.