Księga Dobrych Praktyk – gotowa do pobrania!

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z Księgą Dobrych Praktyk/Działań na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców.

Ksiega-dobrych-praktyk-dzialan-na-rzecz-MNiEiC

Celem KDP jest  nie tyle przedstawienie problemów we współpracy organizacji pozarządowych prezentujących mniejszości narodowe i cudzoziemców i administracji lokalnej i państwowej, ile  wzorców działań, które warto w tej współpracy powielać i naśladować.

Publikacja została przygotowana we współpracy z organizacjami: Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, Instytut Allerhanda, Fundacja Dialog – Pheniben oraz Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt był wspierany przez National Democratic Institute i uzyskał honorowy patronat Rzecznika Praw Obywatelskich.