„Ми задумували наш психологічний жіночий клуб для українських жінок, які проживають у Кракові. Клуб був створений як безпечний простір для комфортного спілкування між жінками в еміграції, психологічної допомоги та
вивчення нового про себе та інших. Кожне засідання клубу має свою головну тему, наприклад, як піклуватися
про себе, як порадити собі з емоціями, як розуміти іншого, як будувати стосунки з партнером, з дітьми, ми також проводимо психологічні ігри. Ведуча клубу – Надія Бліннікова, психолог. Є активним членом Української
Спільноти Транзакційного Аналізу (УСТА) та Європейської асоціації транзактного аналізу (ЕАТА). З 2012 року консультує сім’ї з дітьми у Дніпрі, Києві та Кракові.
Зустрічі клубу проводяться 1-2 рази на місяць за адресою ul. Karmelicka 34/100
в приміщенні Fundacji Zustricz.

Stworzyliśmy nasz psychologiczny klub kobiecy z myślą o Ukrainkach mieszkających w Krakowie. Klub powstał jako bezpieczna przestrzeń do wygodnej komunikacji kobiet na emigracji, ulgi psychologicznej oraz uczenia się nowych rzeczy o sobie i innych.
Każde spotkanie klubu ma swój motyw przewodni, np. jak zadbać o siebie, jak radzić sobie z emocjami, jak rozumieć drugiego, jak budować relacje z partnerem, z dziećmi, prowadzimy też gry psychologiczne. Gospodarzem klubu jest psycholog Nadiia Blinnikova. Która jest aktywnym członkiem Ukraińskiej i Europejskiej Wspólnoty Analiz Transakcyjnych. Od 2012 roku doradza rodzinom z dziećmi w Dnieprze, Kijowie i Krakowie.

Spotkania klubowe odbywają się 1-2 razy w miesiącu przy ul. Karmelicka 34/100
w siedzibie Fundacji Zustricz.”

Projekt realizowany z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

#AktywniObywateleDotacje