Spotkanie „Edukacja w Polsce”

Zorganizowano spotkanie informacyjne dla Ukraińców na temat specyfiki oświaty w Polsce, różnic z Ukrainą oraz rodzajów placówek oświatowych.

________________________________________
Projekt „Razem z Ukrainą” jest finansowany w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST
– integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie” Województwa Małopolskiego – Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego