18 maja 2023 roku Kraków obchodził Dzień Wyszywanki, który odbywa się corocznie w trzeci czwartek maja. Przez miasto przeszedł uroczysty marsz, po którym dorośli i dzieci mieli okazję skorzystać ze art stref.
Dzień Vyshyvanky organizowany jest przez Fundację Zustricz w ramach projektu Centrum Wielokulturowe w Krakowie.