Odbyliśmy spotkanie podsumowujące dotyczące zakończenia projektu IDZ: idź, działaj, zrozum – własnym głosem, który realizujemy od dwóch lat! Pod czas spotkania omówili specyfikę legalizacji Ukraińców w Polsce. Uczestnicy mieli również możliwość zadawania pytań oraz konsultacji z prawnikiem.

#AktywniObywateleDotacje
*projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.