🇺🇦 У тебе багато ідей і ти не знаєш як їх реалізувати? Хочеш і маєш потребу допомагати? Бажаєш рости та розвиватися, допомагаючи іншим? Тоді запрошуємо тебе до нашого Хабу “Зустріч”, організованого Фундацією “Зустріч”!
Ми шукаємо активних та ідейних людей, яким близька ідея Нашої Фундації і котрі би хотіли розвиватися разом з нами. Пропонуємо комплексну програму, яка включає в себе індивідуальний менторінг кожного учасника нашими професіоналами, креативні майстер-класи, навчання та лекції у сфері волонтерства, допомоги іншим, побудови власних стратегій проєктів (будуть відбуватися українською, польською та англійською мовами), а також можливість втілити свої ідеї у Нашій Фундації. Ми шукаємо близьких за духом людей, які би залишилися з нами на довгий час і спільно творили б у Кракові (а може і у цілій Польщі?) своєрідний креативний хаб, який би дозволяв розвиватися і, найголовніше, допомагати суспільству.
Хто знає, може, наша співпраця це початок чогось дійсно грандіозного? 😉
Не зволікай і реєструйся: https://forms.gle/ny9pE6XkgPs41RpU8
🇵🇱 Masz dużo pomysłów i nie wiesz jak je zrealizować? Chcesz i masz potrzebę pomocy? Pragniesz się rozwijać pomagając innym? Więc serdecznie zapraszamy do naszego Hubu „Zustricz” organizowanego przez Fundację “Zustricz”!
Poszukujemy osób aktywnych, z kreatywnymi pomysłami, którym jest bliska idea Naszej Fundacji i które chciałyby się rozwijać razem z nami. Oferujemy kompleksowy program, który obejmuje indywidualny mentoring każdego uczestnika przez naszych profesjonalistów, kreatywne warsztaty, szkolenia i wykłady z zakresu wolontariatu, pomocy innym, budowania własnych strategii projektowych (będą prowadzone w języku ukraińskim, polskim i angielskim), a także możliwość realizacji swoich pomysłów w Naszej Fundacji. Poszukujemy podobnie myślących osób, które zostaną z nami na dłużej, żeby wspólnie stworzyć kreatywny hub w Krakowie (a może nawet w całej Polsce?), który pozwoli nam się rozwijać i, co najważniejsze, będzie pomagał społeczeństwu.
Kto wie, może nasza współpraca to początek czegoś naprawdę wielkiego? 😉
Nie zwlekaj i zarejestruj się: https://forms.gle/ny9pE6XkgPs41RpU8
🇬🇧 Do you have a lot of ideas but don’t know how to implement them? Do you want help or feel the need of it? Do you want to be better by helping others? Then we invite you to our „Zustricz Hub” organized by the Foundation „Zustricz” !
We are looking for proactive and creative people who are into the idea of ​​Our Foundation and would like to develop ourselves together with us! We offer variety of programs that include individual mentoring of each participant by our skilled professionals on creative master classes, trainings and lectures in the field of volunteering, helping others, building your own project strategies (these will be in Ukrainian, Polish and English), as well as the opportunity to implement&realize your ideas in Our Foundation. We are looking for people who share the same idea with us, and who would work with us for a long time and build the creative hub in Krakow (or maybe the whole Poland), which would allow us to develop, and most importantly to help the society.
Who knows? Maybe our work together will be the beginning of something really big? 😉
Or we are waiting you here: https://forms.gle/ny9pE6XkgPs41RpU8