Fundacja Zustricz wzięła udział w tegorocznej konferencji „Trójkonferencja: Inny w domu”, która odbyła się w Gdańsku. Na spotkaniu od Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Psychoterapeutycznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego omówiły ważne zagadnienia współczesnej psychologii, w tym pomoc dla uchodźców ukraińskich oraz akty prawne regulujące działalność psychoterapeutów.