Zapraszamy Was i Wasze dzieci do centrum kultury PUNKT organizowany przez Fundację Zustricz!

W ramach projektu prowadzone są bezpłatne zajęcia dla dorosłych i dzieci w różnym wieku, takie jak:

warsztaty kreatywne;
spotkania mające na celu wszechstronny rozwój dziecka;
zajęcia sportowe dla wszystkich grup mięśni;
kluby konwersacyjne języka polskiego;
ćwiczenia psychologiczne, takie jak „Rysunek intuicyjny”;
rodzinne gry planszowe.

Wyrażamy naszą wdzięczność amerykańskiemu projektowi CORE, który pomaga w realizacji warsztatów i zajęć ośrodka.