📣LIDERZE, LIDERKO WYPEŁNIJ ANKIETĘ!📣
Pracujesz w NGO migrantów lub mniejszości narodowych? Wypełnij ankietę i powiedz nam i samorządom jak lepiej wesprzeć aktywność obywatelską i współpracę obcokrajowców oraz mniejszości narodowych i etnicznych.
Chcemy przeanalizować aktualną sytuację organizacji, liderów i liderek oraz mediów mniejszościowych i migranckich w województwie mazowieckim. Szczególnie cenne będą dla nas informacje na temat Waszych potrzeb i pomysły na rozwój. Na ich podstawie sporządzimy raport, który uwzględni wasz głos i ułatwi wspieranie waszych inicjatyw. Czekamy na Wasze ankiety!
👉Ankieta jest dostępna na stronie Fundacji “Kalejdoskop Kultur”, przejdź pod tym linkiem: http://kalejdoskopkultur.pl/?p=4507
Podczas tworzenia diagnozy chcemy poznać:
📌bieżącą sytuację organizacji, grup i liderek / liderów (zakres działań, źródła finansowania, sieci współpracy itp.)
📌bariery, z którymi stykają w życiu społecznym np. we współpracy w środowisku lokalnym i z samorządem;
📌potrzeby i pomysły na rozwój organizacji
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ankiety lub procedur, prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: lesya@kalejdoskopkultur.pl
Działanie realizоwane jest wspólnie z Fundacja „Nasz Wybór” / Фонд „Наш вибір” Klub Ukraiński w Krakowie – Fundacja Zustricz Narodnyj Dim – Dom Ukraiński oraz Kalejdoskop Kultur w ramach projektu Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.