W dniu 12.04.2021 o godzinie 18:00 odbył się webinarium dla młodych (od 15 do 29 lat) imigrantów, którzy są bez pracy lub osoby pracujące (pragnące jej zmiany), informujące o możliwości zdobycia nowych kwalifikacji lub odbycia stażu (do 3 miesięcy) oraz potrzebujących pomocy w znalezieniu pracy, wsparcia psychologa/ doradcy zawodowego.
Webinarium prowadzili przedstawiciele zaprzyjaźnionego z nami stowarzyszenia, które realizują projekty wspierający pozycję młodych ludzi na polskim rynku pracy.