Czas płynie szybko, a muzyka pozostaje.
28 sierpnia w kościele greckokatolickim w Krakowie odbył się koncert Zoryany Grzybowskiej „Ave Maria z bandurą”.
Niezapomniane wrażenie pozostawiło połączenie czarującego głosu Pani Zoryany z dźwiękiem bandury w ścianach, które pamiętają wiele historii.
Dziękujemy Pani Zoryanie Grzybowskiej za celebrowanie kultury ukraińskiej.
Z inicjatywy Pani Zoryany zrodził się pomysł na rozwinięcie ukraińskiej sztuki gry na bandurze w Krakowie.