20 maja 2020 r. w ramach polsko-ukraińskiego projektu „Rubikon” odbyło się seminarium szkoleniowe „Komunikacja i praca zespołowa w placówce oświatowej” dla nauczycieli rejonu starobielskiego obwodu Lugańskiego.

Prelegentami wydarzenia online byli: wykładowca Wydziału Ukrainistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Halyna Chuba (Kraków), kierownik Fundacji Zustricz Oleksandra Zapolska (Kraków) i profesor Wydziału Zarządzania Edukacją w Ługańskim OIPPO Doktor filozofii Mykoła Żurba (Sewerodoneck).
Nauczyciele, którzy wykonali wszystkie zadania, pomyślnie zdali testy i ankiety online, otrzymali polsko-ukraiński certyfikat zaawansowanego szkolenia na 6 godzin akademickich. Wydarzenie odbyło się w ciepłej i przyjaznej atmosferze.