Dla tych, którzy już mówią po polsku, nasze seminarium było świetną okazją do uzupełnienia zapasu słów slangowych i ciekawych wyrazów codziennego użytku, których rzadko spotyka się w podręcznikach.
Ci, którzy „utknęli” na poziomie B1 / B2, po webinarium, czują się pewniej wśród obywateli Polski, ponieważ teraz:
znają popularne zwroty, które znacznie poprawiają komunikację, znają przysłowia i frazeologii wzbogacające codzienny język oraz nauczyli się stosować konstrukcje, które pomagają poprawnie wyrażać myśli.
Zapraszamy do udziału w następujących webinariach internetowych – to świetna okazja, aby spędzić czas z korzyścią :).