Dziś pierwszy dzień pracy KIEW (Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie.
I właśnie dziś można było nas posłuchać pod czas debaty „Moja sąsiadka. Jak zarządzać różnorodnymi wspólnotami”. Na spotkaniu zostały zaprezentowane wstępne wyniki badań „Uczestnictwo cudzoziemców i cudzoziemek w życiu kulturalnym Lublina” które przeprowadziła Lubelska Grupa Badawcza na zlecenie Homo Faber, we współpracy z Galeria Labirynt.
W debacie wzięły udział:
?Olga Chrebor, pełnomocniczka Prezydenta Wrocławia ds. mieszkańców pochodzenia ukraińskiego;
?Aleksandra Zapolska, Fundacja ZUSTRICZ;
?Margaret Amaka Ohia-Nowak, językoznawczyni i medioznawczyni, edukatorka międzykulturowa.

Spotkanie poprowadziła Anna Dąbrowska z Homo Faber.