Wysiłki fundacji Zustricz, mające na celu wspieranie studentów z Ukrainy, otrzymały wyróźnienie „Masz Glos”. To pokazuje, że nasz głos był naprawdę słyszalny. Mamy nadzieję, że doprowadzi to do konkretnych decyzji w przyszłości.