Fundacja „ZUSTRICZ” w ramach pikniku wielokulturowego na Plantach Mistrzejowickich zapewniła zwiedzającym dobrą okazję do dotknięcia kultury ukraińskiej.
Program obejmował warsztaty z MOTANKI, zabawy językowe, spiewanie folkowych i współczesnych piosenek ukraińskich i wiele innych rzeczy.